ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОМІРІВ СТАТЕЙ ЕКСТЕР’ЄРУ ТА РОБОТОЗДАТНОСТІ СУЧАСНИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФОРМУВАНЬ КОНЕЙ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИТОЇ ПОРОДИ

І.О. Супрун, к.с.-г.н., доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування України


"Профессион де фуа"